63. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.01.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na amandmane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na Koridoru Vc”, koji je podnijela Emina Mutap, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE