62. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.01.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašenjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, koje su podnijeli Midhat Karović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Mensud Borović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Osman Suljagić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne
2. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine-hitni postupak 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE