40. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 27.12.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 39. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2008. do 31.12.2012. godine;
 3. Izjašnjenje na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za upućivanje pripadnika bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji;
 5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ukupnom broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;
 6. Prijedlog odluke o prenosu okončanog projekta Rekonstrukcije Lučkog mosta na Grad Mostar;
 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite koji će se pružati osiguranim licima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 8. Prijedlog odluke o visini naknade za rad članova upravnih odbora federalnih zdravstvenih ustanova;
 9. Prijedlog odluke o načinu finansiranja poslova koje će Agencija za pružanje finansijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar i Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo obavljati za potrebe korisnika;
 10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za pojedinačno i konačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 1.04.1996. godine do 31.12.2002.godine;
 11. Prijedlog odluke o visini naknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine;
 12. Program likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine;
 13. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar/siječanj - oktobar/listopad 2007. godine;
 14. Izvještaj o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i investiciono održavanje i opremanje Međunarnodne zračne luke – aerodrom Mostar sa Prijedlogom zaključaka;
 15. Prijedlog mišljenja na Prijedlog memoranduma o razumijevanju za pojednostavljenje aktivnosti izdavanja dozvola i režima inspekcija (SPIRA) između Američke agencije za međunarodni razvoj i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 16. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu Programa planskih zapošljavanja braniteljskih populacija u FBiH;
 17. Prijedlog mišljenja na Prijedlog sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica u skladu sa članom XVI Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH;
 18. Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine 2008. godinu;
 19. Službeni zapisnik sa pregovora između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije (IFC) i nacrt Sporazuma o izmirenju duga);
 20. Konačan izvještaj o realizaciji Akcionog plana suzbijanja rada na crno;
 21. Informacija o stanju implementacije Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federacije Bosne i Hercegovine;
 22. Informacija o implementaciji Evropske povelje za mala i srednja poduzeća;
 23. Informacija o razvijenosti porodičnog poduzetništva (obiteljskog biznisa);
 24. Informacija o stanju razvijenosti i ograničenjima u osnivanju i radu tehnoloških parkova u Federaciji BiH;
 25. Informacija u vezi problematike izdavanja okolišnih dozvola u Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
 26. Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2007. godini, početku školske 2007./2008. godine i prioritetnim aktivnostima u 2008. godini;
 27. Informacija o izvršenju obaveza utvrđenih Uredbom o privremenom preuzimanju funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vođenja evidencija i upravnog postupka o pripadnosti oružanim snagama i okolnostima stradavanja sa Prijedlogom zaključaka;
 28. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za konačno verificiranje ratnih tražbina;
 29. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prostornog uređenja – davanje saglasnosti;
 30. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru – davanje saglasnosti.

 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE