61. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.01.2017.
Dnevni red
1. Prijedlozi izjašnjenja:
a) Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je podnio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojeg je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Aner Žuljević
c) Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojeg je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Osman Ćatić
d) Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Edim Fejzić
2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje su u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine podnijeli: Klub delegata hrvatskog naroda, delegat Dario Pušić, delegat Ivo Tadić i delegat Mirko Batinić 
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE