60. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.01.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti 
Utorak,
07. juli 2020.
VIŠE