59. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.12.2016.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
a) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo  
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE