85. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.12.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 84. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.12.2016. godine
a) Verifikacija Rješenja o privremenom imenovanju federalnog pravobranioca
2. Radni tekst zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata
3. Prednacrt zakona o štrajku
4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su podnijeli Aner Žuljević i Segmendina Srna Bajramović, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o zabrani zapošljavanja užih članova porodice predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u javnim organima, koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo 
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta
10. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1407/2016 od 9.12.2016. godine
11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "Sarajevo - osiguranje" d.d. Sarajevo za period 24.6.2016-4.11.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
12. Izvještaj o radu Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
13. Informacija o nedostajućim sredstvima za pokriće dijela penzije po osnovu priznatog posebnog staža, s Prijedlogom zaključka
14. Informacija o aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nakon donošenja novog državnog Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvješćivanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini i izračuna maksimalnih cijena lijekova na državnoj razini, s Prijedlogom zaključka
15. Informacija o otvaranju stečajnog postupka u privrednom društvu "Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
16. Informacija o potrebi donošenja novog Zakona o slobodnim zonama u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
17. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji Zaključka V. broj: 1792/2016 od 22.9.2016. godine (kupovina zgrade „Staklene banke“ u Mostaru), s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekata Koridor Vc
19. Informacija o ratnim potraživanjima, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o pokretanju inicijative za zaduženje kod Svjetske banke „Zajam za razvojnu politiku javnih finansija“, s Prijedlogom zaključka
21. Prijedlog zaključka o obustavi konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika
22. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
23. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 65 0 Rs 613374 16 Rs
24. Prijedlog zaključka o davanju podrške projektu izgradnje Centra za upravljanje otpadom (CUO) u okviru programa „Sanacija deponije komunalnog otpada i izgradnju sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada u općini Donji Vakuf
25. Prijedlog odluke o izdvajanju novčanih sredstava ostvarenih prodajom manjinskih udjela u privrednim društvima s državnim kapitalom
26. Prijedlog odluke o prestanku rada Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja: PIU SESER i Prijedlog zaključka o potrebi angažovanja Federalnog pravobranilaštva u procesu gašenja Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja - PIU SESER
27. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Atletskom klubu „Sloboda-Tehnograd“) 
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Atletskom savezu BiH) 
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Džudo savezu Federacije Bosne i Hercegovine 
d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Sveučilišni karate klubu „Neretva“) 
e) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Paraolimpijski komitet BiH) 
f) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Plivačkom savezu BiH) 
g) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Udruženju klizačko rolerski klub „THE ONE I“) 
h) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Savezu sjedeće odbojke BiH) 
i) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (Taekwondo klubu „Novi Grad“) 
28. Prijedlozi izjašnjenja na amandmane:
28.1. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, koje su podnijeli grupa delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (Aner Žuljević, Draženka Subašić i Edin Forto), delegat Admir Hadžipašić, delegat Željko Mirković i delegat Aner Žuljević 
28.2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, koji je podnio Đuro Delić, delegat u Domu naroda Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine 
28.3. Prijedlog izjašenjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Paralamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
Petak,
25. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA