58. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.12.2016.
Dnevni red
1. Prijedlog amandmana na Prijedlog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
2. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu 
Četvrtak,
16. juli 2020.
VIŠE