57. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.12.2016.
Dnevni red
1. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 
Srijeda,
20. septembar 2017.
 
ARHIVA