56. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.12.2016.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o osiguranju, koji je podnijela Jasmina Zubić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE