54. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.11.2016.
Dnevni red
1. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti direktora 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti direktora  
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE