53. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.11.2016.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu finansija/ financija s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“ 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE