38. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.12.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 36. i 37. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008.  godinu;
 3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008.  godinu;
 4. Nacrt finansijskih planova vanbudžetskih  fondova za 2008. godinu;
 5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava za finansijsku pomoć Udruženju «Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH»;
 7. Prijedlog odluke o utrošku sredstava «Rekonstrukcija i kapitalna investicija izgradnje Fabrike urinara i mokraćnih kesa» utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
 8. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o raspodjeli sredstava «Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida» utvrđenih Budžetom FBiH za 2007.godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfera za zaštitu okoliša od značaja za FBiH» utvrđenog Budžetom FBiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
 10. Informacija o prikupljenim i realiziranim sredstvima Projekta «Podržimo povratnike»;
 11. Informacija o posljedicama suše u FBiH.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE