76. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.11.2016.
Dnevni red
1.   Usvajanje Zapisnika 75. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.11.2016. godine
2.   Prijedlog amanadmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
3.   Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, koji je podnio Klub izaslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4.   Informacija o stanju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
5.   Informacija o postupku prodaje državnog kapitala u preduzeću Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, sa Prijedlogom zaključka
6.   Prijedlog zaključka u vezi sa Zahtjevom Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za dostavu Informacije o stanju u Federalnom zavodu PlO/MIO, položaju penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine i sagledavanju mogućnosti unapređenja statusa sadašnjih i budućih penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 
Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE