52. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.09.2016.
Dnevni red
1. Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercgovine iz Federacije Bosne i Hercegovine, s preporukama za imenovanje, s Prijedlogom rješenja o imenovanju dva člana Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
2. Prijedlog rješenja o nominaciji predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za člana Radne grupe za izradu Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini 
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE