70. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 22.09.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 69. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.9.2016. godine
2. Prednacrt zakona o turizmu Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, koju je prihvatila i u parlamentarnu proceduru uputila Vlada Tuzlanskog kantona
4. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije 
b) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije 
d) Prijedlog teksta Javnog oglasa za popunu upražnjenih pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije 
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije
6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
8. Prijedlog odluke o razvrstavanju regionalnih cesta R-462 Ormanica - Gradačac - Slatina (granica Federacije) u magistralnu cestu sa oznakom M-1.9 i R-464 Orašje - Odžak u magistaralnu cestu sa oznakom M-14.2
9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načinu, odnosno metodu, privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo
10. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi
11. Prijedlog rješenja o imenovanju Koordinacije za interoperabilnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno ekspropisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-12/2016 od 7.9.2016. godine 
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno ekspropisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-13/2016 od 7.9.2016. godine 
c) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno ekspropisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-14/2016 od 7.9.2016. godine 
d) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno ekspropisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-15/2016 od 7.9.2016. godine 
e) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno ekspropisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-16/2016 od 7.9.2016. godine 
f) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno ekspropisane Rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1101-17/2016 od 7.9.2016. godine 
13. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za august 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
14. Informacija o Nacrtu Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obaveza bivše SSSR-a po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, s Prijedlogom zaključka
15. Informacija o aktivnostima na usklađivanju propisa Bosne i Hercegovine sa tzv. „Trećim energetskim paketom“, s Prijedlogom zaključka
16. Informacija o toku postupka kupovine „Staklene banke“ u Mostaru
17. Informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u Federaciji Bosne i Hercegovine za period novembar 2015. godine-juni 2016. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka
18. Izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike po žalbi Nišić Riste u vezi s konkursom za izbor direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, s Prijedlogom zaključka
19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje dva ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu kulture i sporta
20. Zahtjev za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
21. Zahtjev za izdavanje Rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine za dr.sc. Simonea Milanola, s Prijedlogom rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
22. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
23. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
24. Informacija o bolesti plavog jezika i bolesti kvrgave kože kod životinja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prijedlog odluke o dopuni liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine
25. Informacija o izvršenju Akcionog plana realizacije mjera Strategije upravljanja vodama Federacije BiH (2010-2022) za I. četverogodišnji period od 2011-2014. godine, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija u vezi sa implementacijom kredita od Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD), s Prijedlogom zaključka 
Ponedjeljak,
19. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA