50. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.08.2016.
Saopćenje o radu
Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala prethodnu saglasnosti da, zbog okončanja konkursne procedure, budu razriješeni vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.
 
Također, dala je prethodnu saglasnost da za članove Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, na period od četiri godine, budu imenovani Suzana Petrović, Bojan Domić, Davor Tomić, Tihomir Čelan, Gordan Galić i Emir Konjhodžić.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE