64. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.07.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 63. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.7.2016. godine
a) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na VII Skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na VIII Skupštini privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park „UNA“ d.o.o. Bihać
c) Prijedlog zaključka o dopuni Zaključka V.broj: 1500/2016 od 22.7.2016. godine 
2. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, koje je podnijelo Udruženje oboljelih od PTSP-a "Veterani" iz Zavidovića
3. Prijedlog uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele
4. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini „Ceste“ d.d. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini „Ceste“ d.d. Mostar za imenovanje članova Nadzornog odbora 
5. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo 
6. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću vršioca dužnosti direktora privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo 
7. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi
8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
9. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade Federacije BiH i zaključaka Parlamenta Federacije BiH iz nadležnosti tih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za period april-juni 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
10. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period od 1.1.-30.6.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
11. Izvještaj o monitoringu zemljišta na području Općine Zenice 2011-2015 godina-Finalni izvještaj, s Prijedlogom zaključka
12. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima, za period januar-juni 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
13. Informacija Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Zahtjevom Ibrahima Tiraka za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, s Prijedlogom zaključka
14. Informacija o pripremnim aktivnostima u vezi davanja odgovora na pitanja Evropske komisije u skladu s novom metodologijom izvještavanja, s Prijedlogom zaključka
15. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunjavanje jednog upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Centru za transplantacijsku medicinu Federalnog ministarstva zdravstva
16. Prijedlozi zaključaka:
a) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za izdavaštvo za 2015. godinu 
b) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2015. godinu 
c) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za kinematografiju za 2015. godinu 
d) Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2015. godinu 
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2016. godinu 
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2016. godinu 
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2016. godinu 
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2016. godinu 
18. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu
19. Prijedlog zaključka u vezi sa izdvajanjem sredstava za troškove održavanja službenih vozila, analizom voznog parka s kojim raspolažu budžetski korisnici, smanjenjem troškova za održavanje vozila, te novim, redizajniranim pristupom nabavci i korištenju službenih vozila
20. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala
21. Informacija o nemogućnosti provođenja Zaključka V. broj: 1918/2015 od 10.12.2015. godine po pitanju Ugovora o učešću BH Steel Željezara Zenica d.o.o., putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela sa i između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Kuwait Consulting and Investment CO, BH Steel Željezara Zenica i LNM Holdings N.V („Arcelor Mittal Zenica“ d.o.o. Zenica), s Prijedlogom zaključka
22. Nacrt Zaključka u vezi sa Stanjem u oblasti poljoprivrede
23. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
24. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje Projekta „Vodovod i kanalizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za I i II kvartal 2015. godine
25. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
26. Prijedlog odluke o produženju primjene kolektivnih ugovora
27. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE