49. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.07.2016.
Saopćenje o radu


49. HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

 
Vlada  Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici precizirala jučer usvojeni zaključak koji sada glasi da je Porezna uprava Federacije BiH zadužena da na period od 120 dana obustavi sve aktivnosti naplate javnih prihoda prema dužnicima kojima je izdala rješenje o ograničenju prava raspolaganja novčanim sredstvima i da njihovu primjenu odgodi na period od 120 dana.
 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE