36. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.12.2007.
FENA

SARAJEVO, 7. decembra (FENA)
 - Vlada FBiH na današnjoj sjednici prihvatila je informaciju o inspekcijskom nadzoru privatnih visokoškolskih ustanova i uputila je u Parlament FBiH.

Federalna ministrica obrazovanja i nauke Meliha Alić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade kazala je da je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da glavnina privatnih fakulteta djeluje na području Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Sarajevskog kantona.

U Srednjobosanskom kantonu je broj privatnih visokoškolskih ustanova smanjen u odnosu na februar ove godine, ali još nijedna od deset ovakvih ustanova nije zadovoljila sve kriterije neophodne za rad.

Nema podataka o Visokoj školi za menadžment u Mostaru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, jer glavni kantonalni inspektor nije dozvolio federalnom inspektoru da zajednički obave inspekciju u ovoj ustanovi, a dosad povratna informacija nije stigla ni iz kantonalnog ministarstva u Mostaru.

U Kantonu Sarajevo, prema informaciji resornog kantonalnog ministarstva, rade tri privatne visokoškolske ustanove, dok je status teoloških visokoškolskih ustanova nejasan, koje su prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH izuzete od njegove primjene

U infomaciji kantonalnog ministarstva ne navode se Univerzitet "Philip Noel Baker" i Institut za komercijalni menadžment koji također djeluju u Sarajevu.

- Vlada je zaključkom zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da do kraja godine predloži standard e i normative za oblast visokog obrazovanja koji bi važili na području FBiH i primjenjivali se na sve visokoškolske ustanove - kazala je Alić.

Vlada predlaže državnim organima (Vijeću ministara, Ministarstvu civilnih poslova i Parlamentarnoj skupštini BiH ) da svako u svojoj nadležnosti, u roku koji je predviđen Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, formiraju neophodna državna tijela, prije svega Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz ove oblasti. 
***
SARAJEVO, 7. decembra (FENA)
 - Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda saopćio je na konferenciji za novinare da je Vlada FBiH na današnjoj sjednici donijela odluku o obustavljanju pojedinih rashoda i izdataka u budžetu Federacije BiH za 2007. godinu u trajanju od 45 dana o čemu će izvjestiti Federalni parlamant.

Razlozi za donošenje ove odluke su u potrebi realiziranja ranijeg zaključka Vlade FBiH da se u ovogodišnjem budžetu obezbijedi dodatnih 40,7 miliona KM za isplatu novčanih naknada za neuposlene demobilisane borce na osnovu Zakona o pravima demobilisanih boraca i pravima njihovih porodica, za četvrti kvartal ove godine.

- Radi izmirivanja zakonske obaveze prema ovoj populaciji, donijeli smo odluku, jer drugog rješenja nije bilo, da to alociramo u rebalans. Ukupni rebalans ostaje na istom nivou 1, 586 milijardi KM i nema povećanja proračuna, istakao je Bevanda dodajući da će sva mi nistarstva morati učiniti smanjenja na određenim pozicijama.

Federalno ministarstvo finansija će, radi uspostavljanja likvidnosti budžeta FBiH za ovu godinu, izvršiti smanjenje utvrđenog nivoa rashoda budžetskih korisnika, u prvom redu, ostvarenih rebalansom, kao i reduciranjem programa koji se neće izvršiti u fiskalnoj 2007. godini.

Na tim osnovama, Vlada je utvrdila izmjene budžeta Federacije BiH za 2007. godinu, koje će, nakon što federalni premijer i njegovi zamjenici, s federalnim ministarstvima utvrde mogućnosti smanjenja potrošnje na određenim budžetskim pozicijama, biti poslane u parlamentarnu proceduru.

Federalni premijer Nedžad Branković podsjetio je da je Parlament Federacije donio zakon o pravima demobiliziranih boraca koji je u svom dijelu definisanih prava postavio pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti i taj dio obaveze prebacio na izvršenje na kantonalne zavode za zapošljavanje. 

Parlament je, prema njegovim riječima, donio zakon koji ne mogu servisirati institucije koje su zadužene za provođenje tog dijela zakona. Naime, na evidencijama za zapošljavanje je više od od 80.000 demobilisanih boraca koji imaju pravo na naknadu od 150 KM za vrijeme nezaposlenosti, što na godišnjem niovou iznosi oko 150 miliona KM. Sa druge strane konsolidovani ukupni prihodi svih zavoda za zapošljavanje iznose nešto više od 90 miliona KM.

-Očekivalo se da će kantonalne vlade kroz rebalanse budžeta iznaći sredstva da bi se stvorila mogućnost da kantonalni zavodi izmire ovu obavezu, ali na sastanku u Zenici smo utvrdili da to ne mogu uraditi i pred nama je bila odogovornost prema 80.000 demobilisanih boraca kojima se mora obezbijediti naknada. Zato smo se opredijelili na rebalans budžeta FBiH, istakao je Branković.
On je posebno naglasio da će se već početkom iduće godine otvo riti pitanje pripadnosti javnih prihoda u Federaciji, te da se veliki broj javnih obaveza ne mogu tretirati kao obaveze budžeta, već to moraju biti obaveze Federacije BiH.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE