36. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.12.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 35. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog odluke o obustavljanju pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu FBiH za 2007.godinu;
 3. Nacrt izmjena Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
 4. Nacrt zakona o poticajima za razvoj područja opsebne zaštite i brdsko-planinskih područja u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Nacrt zakona o premjeru i katastru nekretnina i Inicijativa za izmjenu zakonske regulative u oblasti zemljišne administracije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu;  
 7. Prijedlog mišljenja na Amandmane uložene od strane Kluba SBIH na Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana ˝Igman, Bjelašnica, Treskavica, kanjon rijeke Rakitnice (Visočica)˝;
 8. Prijedlog odluke o ponovnom konkursu za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog odluke o izboru strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 11. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog poziva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu Ugovora za nabavku konsultantskih usluga kod pripreme izgradnje, izgradnje i korištenja novih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 12. Informacija o inspekcijskom nadzoru privatnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH sa Prijedlogom zaključaka;
 13. Informacija o načinu izrade Zakona o zaštiti od požara i vatrogatstvu;
 14. Prijedlog rješenja o razrješenju direktora Federalnog zavoda za poljoprivredu, Sarajevo;
 15. Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije BiH;
 16. Informacija o “Agrokomerc”-u d.d. Velika Kladuša povodom pitanja o nadležnosti za vršenje ovlašćenja po osnovu državnog kapitala u tom privrednom društvu, te razrješenju i imenovanju privremenog Nadzornog odbora;
 17. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju jednog člana regulatorne komisije za električnu energiju u FBiH iz reda bošnjačkog naroda.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE