47. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.07.2016.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
2. Prijedlog odluke o proglašenju 11. jula 2016. godine Danom žalosti 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE