59. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.06.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 58. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.6.2016. godine, Zapisnika 44. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.6.2016. godine, telefonskim putem i Zapisnika 45. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.6.2016. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti
3. Prijedlog amandmana na Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Autocesta na koridoru Vc"
4. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o tržištu vrijednosnih papira, čiji je predlagač Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, čiji je predlagač Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata, čiji je predlagač Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja
10. Prijedlog uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Energopetrol“ d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Energopetrol“ d.d. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Energopetrol“ d.d. Sarajevo
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „UNIS GROUP“ d.o.o. Ilidža
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS GROUP“ d.o.o. Ilidža
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „UNIS GROUP“ d.o.o. Ilidža
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica
17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP "BH TELECOM" d.d. Sarajevo
18. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar
19. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo
20. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (zakazanoj za 7.7.2016. godine)
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
21. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (zakazanoj za 8.7.2016. godine)
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
22. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
23. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
24. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva „Ceste“ Mostar za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva „Ceste“ Mostar za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izboru kandidata Odbora za reviziju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
26. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Enterprise ugovora s Microsoftom Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor, za budžetsku 2016. godinu
27. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje objekta u bivšoj kasarni „Nedžarići“ Udruženju boraca „Crni labudovi“
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Udruženju boraca „Crni labudovi“ za izvođenje radova na adaptaciji objekta u Nedžarićima
29. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
30. Prijedlog kandidata za imenovanje u Policijski odbor za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
31. Izvještaj Radne grupe za ostvarivanje uvida u visinu sredstava koja se izdvajaju za troškove održavanja službenih vozila, sačini analizu voznog parka s kojim raspolažu budžetski korisnici, te Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži model kojim bi se ostvarilo smanjenje troškova za održavanje vozila, te novi, redizajnirani pristup nabavci i korštenju službenih vozila, s preporukama i Prijedlogom zaključka
32. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat Koridor Vc, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta Koridor Vc
33. Informacija o statusu kredita preduzeća Hidrogradnja d.d. Sarajevo kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine po Ugovoru o kreditu broj K-001-28-3221-VII/12 od 23.3.2012. godine, s Prijedlogom zaključka
34. Informacija u vezi sa realizacijom Zaključka V. broj: 506/2016 od 25.2.2016. godine (Informacija u vezi sudskog postupka koji se vodi po tužbi Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije radi poništenja odluka skupštine privrednog društva "Bosnalijek" d.d. Sarajevo), s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o Nacrtu izvještaja o finansijskoj reviziji Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
36. Informacija povodom Zaključaka Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, donesenih u nastavku 12. sjednice, održane 12.5.2016. godine, nakon razmatranja izvještaja Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju o revizorskom izvještaju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i izvještaja revidiranih korisnika Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Prijedlog zaključka o prihvatanju izvještaja o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
a) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na izvještaje o radu Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
38. Lista prioritetnih investicionih projekata za Federaciju Bosne i Hercegovine, u sektorima poljoprivrede, energetike, industrije, transporta, turizma i zaštite životne sredine, s Prijedlogom zaključka
39. Dokument politike o ograničavanju javne potrošnje na plaće i naknade troškova zaposlenih, s Prijedlogom zaključka
40. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog rješenja po Žalbi Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odgovora na Tužbu Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke
41. Informacija (usmena) o implementaciji Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju zapošljavanja, s Prijedlogom odluke
42. Informacija o trenutnom stanju u privrednom društvu "Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
43. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o poništavanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinisko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
44. Prijedlog rješenja o isplati naknade za učešće u radu Komisije za provođenje postupka Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora, Upravnog odbora i Direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
45. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
46. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti člana Uprave Društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dioničkog društva "Sarajevoputevi" Sarajevo za donošenje odluke o imenovanju člana Uprave Društva
47. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privredno društvu "Sarajevo-osiguranje" d.d. Sarajevo
48. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE