44. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.06.2016.
Dnevni red
1. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poticanju zapošljavanja
2. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Strategije prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2016-2030. godine
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE