58. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 16.06.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 57. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 8.6.2016. godine i Zapisnika 43. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.6.2016. godine, telefonskim putem
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za inspekcijske poslove
2. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona registraciji poslovnih subjekata, čiji je predlagač Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, čiji je predlagač Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, koji je predložio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Klub poslanika SDP BiH
8. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, koji je predložio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
9. Prijedlog odgovora na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je u parlamentarnu proceduru uputila predsjednica Općinskog suda iz Zenice, gđa Dijana Ajanović
10. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 
12. Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BINAS“ d.d. Bugojno 
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
17. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Operator Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Operator Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Operator Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
18. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Igman" d.d. Konjic 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva "Igman" d.d. Konjic 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva "Igman" d.d. Konjic 
19. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Bosnalijek d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Bosnalijek d.d. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Bosnalijek d.d. Sarajevo 
20. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta Podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP), krajnjim korisnicima 
b) Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta Podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja (SSNESP), krajnjim korisnicima 
22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o provođenju Projekta lokalni integrisani razvoj
23. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije
24. Prijedlog rješenja o formiranju stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za analizu Zakona o stvarnim pravima
25. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka
26. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke
a) Izvještaj Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke 
28. Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava "Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (sa stanjem na dan 31.3.2016 godine) i Završni izvještaj za projekat izgradnja Magistralne ceste M4 Doboj-Tuzla, dionica: Drežnik (bolnica "Kreka") - petlja Šićki Brod finansiran sredstvima "Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije", s Prijedlogom zaključaka
a) Izvještaj o implementaciji Projekta "Sarajevska obilaznica" obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (stanje na dan 31.3.2016. godine), s Prijedlogom zaključaka 
29. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za period od 1.1.2016. godine do 31.5.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o stanju u privrednom društvu KTK Visoko d.d. Visoko, s Prijedlogom zaključka
31. Informacija o problemu smještaja osoba koje su počinile krivična djela u stanju neuračunljivosti i nisu krivično odgovorne, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija o početku uvođenja zajedničkog okvira procjene (CAF) u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 17. stav 4. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije Holiday Sarajevo HTD „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom rješenja
34. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 17. stav 4. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije „DITE“ d.d. Tuzla, s Prijedlogom rješenja
a) Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s članom 17. stav 4. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije „DITE“ d.d. Tuzla, s Prijedlogom zaključka 
35. Program ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016-2020. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke
36. Inicijativa za pokretanje novog postupka izrade Nacrta Politike sektora telekomunikacija Bosne i Hercegovine za period 2016-2020 godina, s Prijedlogom zaključka
37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar
38. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja
39. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo
40. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški
41. Informacija (usmena) o aktivnostima o vođenju pregovora o sklapanju granskih kolektivnih ugovora
42. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi usaglašavanja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika na teritoriji Federacije Bosne i Hecegovine sa Zakonom o radu
43. Informacija o stanju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
44. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014-2018 godina
45. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
46. Prijedlog zaključka (dorada teksta Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću) 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE