35. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 03.12.2007.
Dnevni red
 • Verifikacija Zapisnika 34. sjednice Vlade Federacije BiH;
 • Prednacrt zakona o uspostavljanju Grada Zenica;
 • Prednacrt zakona o uspostavljanju Grada Jajce;
 • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima;
 • Nacrt zakona o porezu na dohodak;
 • Nacrt zakona o porezu na dobit;
 • Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja i realiziranja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti;
 • Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni („KfW“) za Projekat obnove hidroelektrane Rama;
  • Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni („KfW“) za Projekat obnove hidroelektrane Rama;
  • Informacija o kreditu Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni („KfW“) za Projekat obnove hidroelektrane Rama;
 • Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Bank Austria CREDITANSTALT AG Beč za finansiranje Projekta vodosnabdijevanja općine Posušje;
  • Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Bank Austria CREDITANSTALT AG Beč za finansiranje Projekta vodosnabdijevanja općine Posušje;
  • Informacija o kreditu;
 • Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekat rekonstrukcije željeznica;
  • Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekat rekonstrukcije željeznica;
  • Informacija o kreditu Fonda za međunarodni razvoj OPEC za Projekat rekonstrukcije željeznica;
 • Prijedlog odluke o prihvatanju Prijedloga odluke o emisiji dionica Društva za osiguranje Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo putem javne ponude dionica;
 • Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine za III kvartal 2007. godine;
 • Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence sa Prijedlogom zaključaka;
 • Informacija o preuzimanju duga po Sporazumu o finansijskoj pomoći između SR Njemačke i bivše SFRJ o povratku stručne radne snage sa Prijedlogom zaključaka;
 • Informacija o prodaji pšenice iz robnih rezervi;
 • Prijedlog plana distribucije jestivog ulja iz federalnih robnih rezervi;
 • Informacija o donaciji Vlade Španije za finansiranje projekta ˝Podrška izradi Hidrološkog Plana za sliv rijeke Bosne˝, sa prijedlogom zaključka;
 • Informacija o preduzećima čija je privatizacija prešla u nadležnost Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH na osnovu Sporazuma potpisanog između Agencije za privatizaciju u Federacije BiH i Vlade Federacije BiH, s jedne strane i Agencije za privatizaciju Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog Kantona, s druge strane, sa prijedlogom zaključaka;
 • Informacija o realizaciji dodijeljenih kreditnih sredstava, njihovom namjenskom trošenju i blagovremenom povratu, Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija sa Prijedlogom zaključaka;
 • Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanja pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji Bosne i Hercegovine).
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE