43. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.06.2016.
Saopćenje o radu

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, Skupštini Fabrike duhana d.d. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, a zbog isteka perioda na koji su imenovani.
 
Istovremeno, Vlada je dala prethodnu saglasnost da za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, na najviše do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, budu imenovani Mirsad Novalić i Alija Fitozović. 
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE