41. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.06.2016.
Saopćenje o radu


HITNA SJEDNICA VLADE FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, za učešće u radu i odlučivanju na 39. sjednici Skupštine JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za 2.6.2016. godine, opunomoćila Ernesta Đonku.
 
Opunomoćenik će na Skupštini JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, a na osnovu obavezujućeg uputstva, glasati za donošenje Odluke o restruktuiranju raspoloživih novčanih sredstava Federalnom zavodu PIO Mostar u svrhu angažmana za isplatu penzija prije dostavljanja doznake od strane Federalnog zavoda PIO.
 
Inače, Vlada Federacije BiH je prethodnu saglasnost za donošenje ovakve odluke Skupštine JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo dala na 54. sjednici, održanoj 20.5.2016. godine u Sarajevu.
 
Riječ je o restruktuiranju 45 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 15.000.000 KM u periodu od 1.6.2016. godine do 31.12.2016. godine, a još 30.000.000 KM u od 1.7.2016. godine do 31.12.2016. godine.
 
Ova sredstva će, na osnovu Ugovora koji će potpisati BH Pošta i Federalni zavod PIO Mostar, biti plasirana prema Federalnom zavodu PIO za isplatu penzija korisnicima koji ih primaju putem BH Pošte. 
Subota,
20. januar 2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA