41. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.06.2016.
Dnevni red
1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo  
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE