40. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.05.2016.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku, koji je podnio Mirza Ganić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE