39. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.05.2016.
Dnevni red
1. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Klub poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
2. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „SARAJEVO-OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE