36. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 20.04.2016.
Dnevni red
1.   Prijedlog amandamana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja
2.   Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transplataciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji su podneseni od Kluba poslanika SDA, Kluba poslanika HDZ-HNS i Kluba poslanika SBB u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3.   Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja
4.   Prijedlog zaključka u vezi sa Analizom stanja najvećih poreznih dužnika u Federaciji Bosne i Hercegovine
5.   Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Federacije Bosne i Hercegovine radi potpisivanja Sporazuma članova društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE