35. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.04.2016.
Saopćenje o radu


35. HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH
 
Vlada Federacije BiH dala je na današnjoj 35. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, saglasnost na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade Federacije BiH i predstavnika Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.
 
Riječ je o Sporazumu postignutom između ovih timova na sastanku održanom 1. aprila ove godine.
 
Sporazum stupa na snagu davanjem saglasnosti Vlade Federacije BiH i potpisivanjem od strane ovlaštenih korisnika, i bit će objavljen u Služenim novinama Federacije BiH.
 
Za potpisivanje Sporazuma ovlašten je federalni ministar pravde Mato Jozić.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE