47. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.04.2016.
Dnevni red
 
1. Usvajanje Zapisnika 46. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.03.2016. godine i Zapisnika 34. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.03.2016. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine
3. Prijedlog mišljenja u vezi Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Operator Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na VIII Skupštini privrednog društva „Operator Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 07.04.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na VIII Skupštini privrednog društva „Operator Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 07.04.2016. godine
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o.
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o., zakazanoj za dan 11.04.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o., zakazanoj za dan 11.04.2016. godine
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 1. vanrednoj Skupštini dioničara privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik, zakazanoj za dan 07.04.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 1. vanrednoj Skupštini dioničara privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik, zakazanoj za dan 07.04.2016. godine
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “Unis Tools” d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 1. vanrednoj Skupštini privrednog društva “Unis Tools” d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 06.04.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 1. vanrednoj Skupštini privrednog društva “Unis Tools” d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 06.04.2016. godine
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva “Tehnički remontni zavod Hadžići” d.d. Hadžići
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 1. vanrednoj Skupštini dioničara privrednog društva “Tehnički remontni zavod Hadžići” d.d. Hadžići, zakazanoj za dan 07.04.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 1. vanrednoj Skupštini dioničara privrednog društva “Tehnički remontni zavod Hadžići” d.d. Hadžići, zakazanoj za dan 07.04.2016. godine
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Muzej savremene umjetnosi ARS AEVI)
b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Međunarodni festival baleta Balet Fest)
c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (G TUR - manifestacija Večernjakov pečat)
d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Festival BH drame - BNP Zenica)
e) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Međunarodni teatarski festival MESS)
f) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Sarajevo Film Festival)
g) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (East West Centar Sarajevo)
h) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Matica hrvatska „Mostarsko proljeće”)
i) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Međunarodni festival klasične muzike SVEM)
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu neto plaću generalnog direktora privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar
11. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na mjesečnu naknadu vršilaca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora privrednog društva „BH-Gas” d.o.o. Sarajevo
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje troškova rada i administriranja operatora za OIEiEK u 2016. godini
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na pravila korištenja Data Room/Sobe s podacima
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na godišnji finansijski izvještaj Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH za 2015. godinu
16. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Projekta “Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu”
17. Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pitanja Evropskih integracija
18. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o privremenom postavljenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove
19. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za statistiku za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u vezi sa obavezama propisanim članom 86. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine na utvrđivanju radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova i Federalnoj upravi policije na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uvjetima i odgovornostima, s Prijedlogom odluke
21. Informacija Federalnog ministarstva prostornog uređenja o potrebi okončanja rada Interresorne radne grupe za izradu radnog teksta Nacrta zakona o koncesijama, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o Zahtjevu za dostavljanje dokumentacije u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, s Prijedlogom zaključka
23. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1914/2015 od 30.12.2015. godine (obustava konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika)
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
25. Prijedlog zaključka za dodjelu sredstava za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacije i postrojenja za tretman otpadnih voda Grada Bihaća”
26. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025684 16 Fp
27. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025740 16 Fp
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
29. Prijedlog odluke o sazivanju XV vanredne skupštine privrednog društva “Feroelektro” d.d. Sarajevo i Prijedlog zaključka o utvrđivanju prijedloga odluka za XV vanrednu skupštinu privrednog društva “Feroelektro” d.d. Sarajevo
30. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava s pozicije - ostala domaća pozajmljivanja, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
31. Informacija o procedurama imenovanja u organima upravljanja u privrednim društvima iz resorne nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, s Prijedlogom zaključka
32. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 26. skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 26. sjednici Skupštine JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 04.04.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 26. sjednici Skupštine JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 04.04.2016. godine 
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE