33. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 16.11.2007.
Saopćenje o radu

NASTAVAK 33. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐENI NACRTI PRORAČUNA FEDERACIJE BiH ZA 2008. GODINU I ZAKONA O NJEGOVU IZVRŠENJU

U današnjem nastavku 33. sjednice, održanom u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila nacrte: proračuna FBiH za 2008. godinu i zakona o njegovu izvršenju.

Prema Nacrtu, proračun bi trebao iznositi 1.746.697.278 konvertibilnih maraka, što je 160,4 milijuna KM, odnosno 10,1 posto više od rebalansiranog ovogodišnjeg proračuna. Pri tome analitičke procjene ukazuju na mogućnost po kojoj bi iz proračuna za 2007. u sljedeću proračunsku godinu moglo biti preneseno oko 150.000.000 KM neraspoređenog viška prihoda.

Najveću stavku na prihodovnoj strani čine prihodi od neizravnih poreza s Jedinstvenog računa koji pripadaju Federaciji BiH. Oni su planirani u iznosu od 1.196.308.540 KM, što je 116,3 milijuna KM više od planiranih u proračunu za 2007.godinu.

Dio proračuna u iznosu od 707 milijuna KM odnosi se na ispunjenje zakonom utvrđenih obaveza iz nadležnosti federalnih ministarstava za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, rada i socijalne politike i raseljenih osoba i izbjeglica.

Kroz grantove koji se realiziraju posredstvom nadležnih federalnih ministarstava, između ostalog, je predviđeno 15.500.000 KM za poticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva, 5.000.000 KM za liječenje oboljelih od hepatitisa C i težih oblika hepatitisa B, 51.000.000 KM za poticaje poljoprivredi, 10.000.000 KM za poticaj poduzetništvu i obrtu, dok su kapitalni grantovi u oblasti prometa i komunikacija predloženi u iznosu od 10,3 milijuna KM.

Vlada je danas, također, utvrdila i Nacrt zakona o izvršenju proračuna FBiH za 2008. godinu. Ovim dokumentom je, uz ostalo, preciziran prioritet u izvršenju proračuna. Na prvom mjestu su otplate kamata i inozemnih dugova, slijede transfer za invalidnine i braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata. Na trećem mjestu je transfer za poljoprivredu, a potom za raseljene i izbjegle osobe. Slijedi transfer za liječenje hepatitisa “C” i, težih oblika hepatitisa “B” i multipleskleroze, a iza toga plaće i naknade svih zaposlenih, te tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i za kapitalne investicije.


MJERE NA SUZBIJANJU RASTA CIJENA

Razmatrajući Informaciju o porastu troškova životnog standarda Vlada FBiH je, u cilju suzbijanja daljnjeg nekontrolisanog rasta cijena osnovnih prehrambenih artikala, usvojila više zaključaka.

Federalno ministarstvo trgovine je zaduženo da razmotri i poduzme sve mjere propisane Zakonom o kontroli cijena s ciljem onemogućavanja manipulacija na tržištu, s tim da iste aktivnosti preporuči kantonima. Ovo ministarstvo, zajedno sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike će, prema ovim zaključcima, u saradnji sa kantonalnim ministarstvima analizirati stanje i predložiti mjere iz svoje nadležnosti.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je dužna kontinuirano kontrolisati kretanja cijena na tržištu i u vezi s tim poduzimati propisane mjere.

Jedan od zaključaka je da se za Vladu FBiH pripremi Prijedlog odluke o obezbjeđenju neophodnih količina ulja iz Federalnih robnih rezervi.
Već za iduću sedmicu planiran je sastanak federalnog sa kantonalnim premijerima kako bi se dogovorilo zajedničko djelovanje i sveobuhvatan program mjera.

IZJAŠNJENJE O ZAKONIMA U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva finansija, kao i Agencije za bankarstvo FBiH, Vlada nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o bankama, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Nermina Nikšića.

U obrazloženju ovakvog stajališta se ističe da se ovaj Prijedlog zakona može ponovo razmatrati samo u kontekstu ukupnih izmjena i dopuna koje priprema Federalno ministarstvo finansija i uputiće ga Vladi FBiH na razmatranje do kraja ove godine.

Nije prihvaćen ni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima demobilisanih boraca, delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH Asima Mekića, budući da je u toku priprema zakona iz okvira Projekta «Jedan zakon-jedan fond» kojima će biti obuhvaćena i predložena pitanja.
* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 11,15 sati.

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE