33. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Sarajevo, 16.11.2007.
Dnevni red

Nastavak 33.sjednice Vlade FBiH održan 16.11.2007. u Sarajevu.

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika 33. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
  3. Prednacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
  4. Izjašnjenje o zakonima koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri;
  5. Informacija o porastu troškova životnog standarda sa prijedlogom zaključaka.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE