34. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 30.03.2016.
Saopćenje o radu


34. HITNA SJEDNICA VLADE FBiH
 
Vlada Federacije BiH je na današnjoj 34. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, dala saglasnost na Sporazum između Pregovaračkog tima Vlade FBiH i Pregovaračkog tima Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uime Vlade, za potpisivanje Sporazuma ovlašten je federalni ministar pravde Mato Jozić.
 
Riječ je o Sporazumu postignutom na sastanku pregovaračih timova Vlade FBiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti, javnim ustanovama u FBiH, održanom 23.3.2016. godine.
 
Federalna vlada se, također, izjasnila o amandmanima na prijedloge Zakona o radu i Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koje je podnio delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Aner Žuljević.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE