33. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.03.2016.
Saopćenje o radu

Vlada Federacije je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, zbog okončanja konkursne procedure. Ujedno, data je i prethodna saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, nakon provedene konkursne procedure, na period od četri godine. Saglasnost je data da za direktora/predsjednika Uprave bude imenovan Mate Rupčić, za člana Uprave/izvršnog direktora za razvoj sistema i marketing Ivan Sušac, a za člana Uprave/izvršnog direktora za poštansku tehnologiju Ljubo Vujica.

Također, zbog okončane konkursne procedure, saglasnost je data i Nadzornom odboru JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave, te da, na period od četiri godine za direktora bude imenovan Mirsad Mujić, za izvršnu direktoricu za ekonomsko-finansijske poslove Jasmina Trgo, za izvršnog direktora za razvoj i informacione sisteme Nedim Matoruga, a za izvršnog direktora za poštanski promet Neziran Đogo.

Prethodne saglasnosti Federalne vlade dobio je i Nadzorni odbor JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti direktora Jasmina Buče, odnosno imenovanje Đenana Salčina za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE