33. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 07.03.2016.
Dnevni red

1. Prijedlozi odluka: 

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave društva JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 

2. Prijedlozi odluka: 

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Srajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Uprave društva - direktora i izvršnih direktora 

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Srajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave društva - direktora i izvršnih direktora

3. Prijedlozi odluka: 

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar za razrješenje vršioca dužnosti direktora u JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar 

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije d.o.o. Mostar

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE