32. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.02.2016.
Saopćenje o radu

Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, razmatrala zahtjev za imenovanje predstavnika institucija BiH u svojstvu zamjenika predsjednika za članstvo i rad u Komisiji i potkomisijama za evropske integracije i Posebnoj grupi za reformu javne uprave, a u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH.

S tim u vezi, Vlada FBiH je zadužila resorne federalne ministre da imenuju po jednog člana u sedam potkomisija za evropske integracije i Posebnu grupu za reformu javne uprave koji će, ujedno, biti zamjenici predsjedavajućeg potkomisije, a u rangu sekretara ministarstva ili pomoćnika ministra.

Ove predstavnike će imenovati Federalno ministarstvo trgovine (Potkomisija za trgovinu, industriju carine i oporezivanje i Potkomisija za unutrašnje tržište i konkurenciju), poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Potkomisija za poljoprivredu i ribarstvo), finansija (Potkomisija za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku), unutrašnjih poslova (Potkomisija za pravosuđe i unutrašnje poslove), rada i socijalne politike (Potkomisija za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku), okoliša i turizma (Potkomisija za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj).

Član Posebne grupe za reformu javne uprave bit će koordinator Vlade FBiH za reformu javne uprave.

Imenovanja je potrebno dostaviti Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH najkasnije do 3. marta 2016. godine.

Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije zadužen je da pripremi Uputstvo o djelovanju članova imenovanih u potkomisije i Posebnu grupu za reformu javne uprave.

Srijeda,
23. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA