31. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.02.2016.
Saopćenje o radu

31. HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

Federalna vlada danas je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru "Energoinvesta" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju Enesa Čengića dužnosti direktora ovog privrednog društva, zbog isteka mandata.

Istovremeno, Nadzornom odboru "Energoinvesta" data je prethodna saglasnost za imenovanje Bisere Hadžialjević za direktoricu ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.

Obje odluke stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljene u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE