33. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.11.2007.
FENA

SARAJEVO, 14. novembra (FENA) - Federalni premijer Nedžad Branković danas je najavio da će na sjednici Vlade u petak biti usvojen nacrt budžeta Federacije BiH i nacrt zakona o izvršenju budžeta za 2008. godinu.

Naime, bilo je planirano da se ovi dokumenti usvoje na današnjoj sjednici Vlade, ali u konsultacijama s Predstavni čkim domom Parlamenta FBiH i zbog tehnički obimnog posla koji treba raditi Ministarstvo finansija, te sadržaja tačaka koje su planirane sljedeće sedmice za sjednicu Predstavničkog doma, Vlada je odlučila da se o budžetu za narednu godinu raspravlja u petak.

-Odlučili smo da nacrt budžeta usvojimo na sjednici Vlade u petak, a da se on na Parlamentu razmara sedmicu kasnije, s obzirom na to da će na prvoj sjednici Predstavničkog doma sljedeće sedmice biti dokument okvirnog budžeta 2008.-2010., operativni plan Vlade za 2008., Politika privatizacije, Program javnih investicija i dr. - kazao je Branković tokom susreta s novinarima.
***
SARAJEVO, 14. novembra (FENA)
Federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda saopćio je novinarima da je na današnjoj sjednici Vlade razmatran prednacrt zakona o Razvojnoj banci FBiH, finansijskoj instituciji čiji je cilj poticati ukupni društveni i privredni razvoj FBiH.

Njenim utemeljenjem, naglasio je Bevanda, Vlada želi ispuniti temeljni zadatak i cilj obavljanja bankarskih poslova po osnovu investicija, razvojnih programa i projekta u FBiH i projekata koje investiraju inozemni kreditori i donatori. Time bi bila definirana uloga i pozicija Razvojne banke kao banke čiji je osnovni zadatak da pod najpovoljnijim kreditnim uvjetima finansira obnovu i razvoj malog i srednjeg biznisa  specifičnim kreditnim linijama.

Bevanda je dodao da je Vlada Parlamentu uputila prijedlog da za direktora Agencije za bankarstvo FBiH imenuje Zlatka Barša, a dostavljen je i prijedlog kandidata za članove Upravnog odbora ove agencije - Rajka Topčić, Haris Ihtijarević, Jelka Miličević, Emir Silajdžić i Ljerka Marić.

Na Vladi je razmatrana i informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u FBiH za devet mjeseci ove godine u kojoj se navodi da su ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi u Federaciji BiH iznosil i 4,2 milijarde KM, što je 533,1 milion KM ili 15 posto više nego u istom periodu lani.
***
SARAJEVO, 14. novembra (FENA) - Vlada FBiH prihvatila je na današnjoj sjednici inicijat ivu "Prvi volonterski angažman u tijelima vlasti Federacije BiH".

Cijeneći da je ovo svojevrsna pomoć u zapošljavanju mladih, Vlada je obavezala sva federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije na osiguranje sredstava i prijem do deset volontera godišnje u odnosu na ukupan broj zaposlenih predviđen pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji, a počevši najkasnije početkom naredne giodine.

Federalni dopremijer i ministar kulture sporta Gavrilo Grahovac na konferenciji za novinare naglasio je da mladi angažirani na ovaj način dobijaju mogućnost da obave pripravnički staž i da im se to uzima u obzir prilikom konkuriranja za posao. 

Volonter ne prima platu, ali za vrijeme angažmana, dodao je Grahovac, ima pravo na troškove prijevoza i topli obrok.

-Vlada na ovaj način pokušava olakšati proces zapošljavanja mladih ljudi - istakao je Grahovac dodajući da će se temeljem ove akcije angažirati 250 do 300 mladih ljudi u toku jedne godine.

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE