29. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.02.2016.
Saopćenje o radu

 29. HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BIH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije Bosne i Hercegovine, počevši od 1.1.2016. godine, koja iznosi 550 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,55 KM/Sm3. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“, zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije i trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

Ovu veleprodajnu cijenu prethodno je usvojio Nadzorni odbor BH-Gasa na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 12. februara 2016. godine.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE