41. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.02.2016.
Dnevni red

Dnevni red 41. sjednice Vlade FBiH u Sarajevu: 

1. Usvajanje Zapisnika 40. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.2.2016. godine
2. Prednacrt zakona o šumama
3. Nacrt zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o dopuni Zakona o doprinosima
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti
6. Nacrt zakona o nedopuštenom oglašavanju
7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH
9. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti-skraćeni postupak, koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog izjašenjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koje je podnio Zdravko Kuzman, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog odgovora na Incijativu za izmjene Zakona o stvarnim pravima, koju je podnijelo Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na prijedlog vijećnika Irfana Čengića
12. Prijedlog odgovora u vezi sa Zahtjevom za davanje mišljenja o Prijedlogu zakona za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli poslanici i delagati Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine s područja Tuzlanskog kantona
13. Prijedlog uredbe o prestanku važenja Uredbe o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila
14. Prijedlog uredbe o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode
15. Prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
16. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
b) Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
17. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo
18. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Odbora državne službe za žalbe
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje dva člana Odbora državne službe za žalbe
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe
d) Prijedlog teksta javnog konkursa za izbor dva člana Odbora državne službe za žalbe
19. Prijedlozi akata: (radi isteka mandata)
a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
20. Prijedlozi akata:
I. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
II. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
III. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za razrješenje direktora društva
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za imenovanje vršioca dužnosti direktora društva
22. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala radi gubitka povjerenja dioničara
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala
c) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u privrednom društvu Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo
d) Prijedlog odluke o pokretanju procedure raspisivanja javnog oglasa za izbor i imenovanje dva člana nadzornog odbora u privrednom društvu Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo
23. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XXXII skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo , zakazanoj za dan 24.2.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici XXXII skupštine dioničara Energoinvest d.d. Sarajevo , zakazanoj za dan 24.2.2016. godine
24. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Željezara “Zenica” d.o.o. Zenica
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na XXIII skupštini Željezara „Zenica” d.o.o. Zenica, zakazanoj za dan 25.2.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na XXIII skupštini Željezara „Zenica” d.o.o. Zenica, zakazanoj za dan 25.2.2016. godine
25. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 43. sjednici skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zakazanoj za dan 25.2.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 43. sjednici skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, zakazanoj za dan 25.2.2016. godine
26. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 28. skupštine UNION banke d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 29.2.2016. godine
b) P unomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 28.skupštine UNION banke d.d. Sarajevo, zakazanoj za dan 29.2.2016. godine
27. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 52. skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo” d.o.o. Sarajevo , zakazanoj za dan 25.2.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 52. skupštine JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo” d.o.o. Sarajevo , zakazanoj za dan 25.2.2016. godine
28. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu ALMA RAS d.o.o. Olovo u iznosu od 600.000 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu LOGOTIP d.o.o. Široki Brijeg u iznosu od 597.163 KM
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu Ćićak d.o.o. Međugorje-Čitluk u iznosu od 250.000 KM
29. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima-Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata”
30. Prijedlog odluke o pokretanju postupka povećanja državnog kapitala po osnovu sredstava koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uložila u finansijsku konsolidaciju privrednog društva RMU „Banovići” d.d. Banovići
31. Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova Udruženju veterana odreda policije “Bosna” Federacije Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju kriterija za stručnu ocjenu projekata mehanizama čistog razvoja (CDM) Kjoto protokola Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime - UNFCCC
33. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
34. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu pravde
35. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
36. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2016. godinu
37. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za agropedologiju za angažovanje agencije za zaštitu ljudi i imovine
38. Prijedlog odluke o prihvatanju analitičkog izvještaja o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2014. godinu koji je sačinio Nadzorni odbor Fonda, s Nacrtom odluke
39. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom hidrometeorološkom zavodu
40. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa “Strateška pomoć implementaciji ključnih EU znanja državnih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine” otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
41. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2020.)
42. Prijedlog odluke o prenosu prava raspolaganja/vlasništva na nekretninama u kasarni “Sjeverni logor” u Mostaru
43. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
44. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 02558/16 Fp
45. Prijedlog rješenja o dopuni Rješenja o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija
46. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke
47. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za člana Upravnog odbora Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa
48. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku licenci i usluga održavanja softwarea
49. Preporuka, razlozi za izdavanje preporuka i izvještaj o radu Interresorne radne grupe za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za nabavku licenci i usluga za održavanje softwarea
50. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju radne grupe za pripremu prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019.
51. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
52. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje” (HSEP AF) za period 1.10.-31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
53. Izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
54. Izvještaj analize implementacije Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.-2015. godine, s Prijedlogom zaključka
55. Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
56. Deveti tromjesečni izvještaj o provedbi projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, kredit broj 5188-BA, za period 1.10.2015.-31.12.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
57. Izvještaj o radu Komisije za raspisivanje javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
58. Očitovanje na preporuku Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH s Prijedlogom za rješenje predmetnog pitanja na način preuzimanja/vraćanja federalnih inspektora u Federalnu upravu za inspekcijske poslove, s Prijedlogom odluke i Prijedlogom zaključka
59. Informacija o konkursnoj proceduri za prijem u radni odnos državnog službenika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, s Prijedlogom zaključka
60. Informacija o završenom izvještaju Projekta “Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi (EU HRM)”, s Prijedlogom zaključka
61. Informacija Federalne uprave civilne zaštite o uvođenju Operativnog centra 112 na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
62. Informacija Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine u odnosu na predmet o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije “Dita” d.d. Tuzla, s Prijedlogom rješenja
63. Prijedlog zaključka o nominiranju članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu Prijedloga politike o saradnji sa iseljeništvom
64. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za sklapanje ugovora o djelu
65. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom za zaključivanje četiri ugovora o djelu
66. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za zaključivanje ugovora o djelu
67. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Arhivu Federacije za zaključivanje ugovora o djelu
68. Akcioni plan za korištenje obnovljive energije Bosne i Hercegovine (NREAP), s Prijedlogom zaključka
69. Obavijest o organiziranju 7. međunarodne investicijske konferencije - Sarajevo Business Forum 2016 i poziv za sudjelovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
70. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE