28. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.02.2016.
Saopćenje o radu

 HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, opunomoćila Adnana Mahmutovića za učešće u radu i odlučivanju na 18. redovnoj skupštini Privrednog društva Unis „Ginex” d.d. Goražde, zakazanoj za 12.2.2016. godine,.

Također, Jakubu Mušinbegoviću je dala punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 19. skupštini otvorenog dioničkog društva BNT-TMiH d.d. Novi Travnik, zakazanoj za isti dan.

Federalna vlada danas je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje Asima lbrahimagića, Mersada Ramovića, Nijaza Alispahića i Muamera Halilbašića dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva “Energoinvest” d.d. Sarajevo, zbog isteka mandata. Ujedno, Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog da na dužnosti članova Nadzornog odbora “Energoinvesta” d.d. Sarajevo budu imenovani Asim lbrahimagić, Emir Agić, Rasim Muminović i Denis Naprta.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE