28. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.02.2016.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na osamnaestoj redovnoj Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, zakazanoj za dan 12.02.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na osamnaestoj redovnoj Skupštini privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, zakazanoj za dan 12.02.2016. godine
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BNT- TMiH“ d.d. Novi Travnik
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na devetnaestoj Skupštini privrednog društva „BNT- TMiH“ d.d. Novi Travnik, zakazanoj za dan 12.02.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na devetnaestoj Skupštini privrednog društva „BNT- TMiH“ d.d. Novi Travnik, zakazanoj za dan 12.02.2016. godine
3. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE