39. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.02.2016.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.1.2016. godine i Zapisnika 26. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24.1.2016. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu
3. Prednacrt zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
6. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima, koje nemaju karakter plaće
8. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa
9. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija
10. Prijedlog uredbe o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
11. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
d) Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
12. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog zaključka za pokretanje procedure za imenovanje direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlozi odluka:
1. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
c) Prijedlozi odluka:
1. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
2. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
3. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
e) Prijedlozi teksta javnog oglasa:
1. Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
2. Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
3. Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora privrednog društva ArcelorMittal d.o.o. Zenica
15. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Binas” d.d. Bugojno
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Binas” d.d. Bugojno
16. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva „KTK Visoko” d.d. Visoko
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „KTK Visoko” d.d. Visoko
17. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik
18. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Unis Tools” d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Unis Tools” d.o.o. Sarajevo
19. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
20. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva Željezara „Zenica” d.o.o. Zenica
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Željezara „Zenica” d.o.o. Zenica
21. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo
22. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za privremeno imenovanje člana Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo
23. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
24. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju boraca”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
25. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama udruženja proistekla iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog rata” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
26. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i odobravanju kredita privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
27. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju usluga za investicijsko i tekuće održavanje poslovnih prostorija izdatih Vladi Federacije Bosne i Hercegovine - Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u istočnom krilu zgrade Hotela “Ero” u Mostaru, čiji je vlasnik Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje
28. Prijedlog odluke o davanju na korištenje motornog vozila prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane „Centru za krš i speleologiju”
29. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za potpisivanje izjave za učešće Federalnog zavoda za geologiju u projektu LCE-26-2016 ERANET - primijenjene geonauke
30. Zahtjev Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom obavijesti i prijedlozima rješenja
31. Izvještaj o realizaciji projekta ICIS s 31.12.2015. godine, s prijedlozima zaključaka
32. Informacija o statusu i realizaciji kreditnih sredstava po programima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, obezbijeđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. i 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
33. Plan i program službe „Pomoć-informacije” na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
34. Plan poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
35. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
36. Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
38. Plan rada Federalnog hidrometeorološkog zavoda za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
40. Plan rada Arhiva Federacije za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
41. Plan rada Federalnog zavoda za statistiku za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
42. Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
43. Plan rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
44. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Mostar
45. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Bihać za 2016. godinu
46. Plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
47. Plan rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
48. Plan rada Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo za 2016. godinu
49. Plan rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja za 2016. godinu
50. Plan rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
51. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Orašju
52. Plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
53. Program rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2016. godinu
54. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2016. godinu
55. Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
56. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli za 2016. godinu
57. Plan rada Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
58. Prijedlog odluke o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
59. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Federalnog zavoda za geologiju za 2016. godinu
60. Plan rada Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
61. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Feroelektro” d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o poništenju Odluke o privremenom imenovanju tri člana Nadzornog odbora privrednog društva „Feroelektro” d.d. Sarajevo, usvojene na Skupštini od 19.9.2015. godine
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog kandidata za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Feroelektro” d.d. Sarajevo
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o davanju odobrenja za zaključivanje ugovora vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora društva „Feroelektro” d.d. Sarajevo s dioničkim društvom
62. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje 3 ugovora o djelu
63. Prijedlozi akata:
a) Prijedog odluke o usvanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljene osobe i povratnike” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu rasljenih osoba i izbjeglica
b) Prijedog odluke o usvanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za programe povratka u RS” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu rasljenih osoba i izbjeglica
c) Prijedog odluke o usvanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih osoba s područja regije Srebrenica” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu rasljenih osoba i izbjeglica
d) Prijedog odluke o usvanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - Tekući Transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu rasljenih osoba i izbjeglica
e) Prijedlog zaključka o usvajanju Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2016. godinu
64. Informacija o prodaji nekretnina, mašina i opreme privrednog društva Gredelj-Revom d.o.o. Dobošnica od strane Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, s Prijedlogom zaključka
65. Informacija o stanju u JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
66. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Ceste d.d. Mostar
67. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za imenovanje članova Uprave Društva
68. Informacija o stanju i mjerama za uređenje odnosa u upravljanju i finansiranju javnih cesta, s Prijedlogom zaključka
69. Prijedlog uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
70. Prijedlog odluke o prijenosu okončanih projekata tijekom 2015. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH
71. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016.godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
72. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja za izjašnjavanje na amandmane podnesene na prijedloge zakona koji su uvršteni na Prijedlog dnevnog reda 7. sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE