38. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.01.2016.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.1.2016. godine
2. Nacrt zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredbi Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, koju je podnio Dragan Kovačević, direktor Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Mostar
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koju je podnio Ismet Kurić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o izmjeni Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu u Bosni i Hercegovini
b) Prijedlog inicijative za autentično tumačenje člana 42. st. (4) i (5) Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH, br. 78/05, 35/09, 32/10 i 51/15)
c) Inicijativa za izmjenu Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu u Bosni i Hercegovini
6. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo
7. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlozi rješenja o razrješenjima predsjednika i članova upravnih odbora fondacija
1. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost
2. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo
3. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju
4. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
b) Prijedlozi rješenja o privremenim imenovanjima predsjednika i članova upravnih odbora fondacija
1. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost
2. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo
3. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju
4. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti
8. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
9. Pismo namjere za učešće u kampanji za javno informisanje koja se realizuje u cilju promocije Reformske agende, s Prijedlogom zaključka
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva BH Gas d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 29. sjednici Skupštine privrednog društva BH Gas d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 04.02.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 29. sjednici Skupštine privrednog društva BH Gas d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 04.02.2016. godine
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na VII Skupštini Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 28.01.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na VII Skupštini Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 28.01.2016. godine
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Dvadeset petoj sjednici Skupštine Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 26.1.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Dvadeset petoj sjednici Skupštine Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 26.1.2016. godine
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine JP „Ceste Federacije BiH “ d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 26.1.2016. godine
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 26.1.2016. godine
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na vanrednoj Skupštini privrednog društva “Ceste” d.d. Mostar
a) Prijedlog odluke o sazivanju 1. vanredne Skupštine dioničara društava Ceste” d.d. Mostar, sa tekstom Obavijesti
b) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 1. vanredne Skupštine dioničara “Ceste” d.d. Mostar, zakazanoj za dan 8.2.2016. godine
c) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na sjednici 1. vanredne Skupštine dioničara “Ceste” d.d. Mostar, zakazanoj za dan 8.2.2016. godine
15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalom ministarstvu rada i socijalne politike
16. Prijedlog odluke o sufinansiranju najnižih penzija ostvarenih pod povoljnijim uslovima, čiji su iznosi u isplati u 2016. godini manji od iznosa najniže penzije po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
17. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu ŠIRBEGOVIĆ INŽINJERING d.o.o. Gračanica u iznosu od 600.000,00 KM
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu LOVIĆ&CO d.o.o. Lukavac u iznosu od 600.000,00 KM
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu FRAM ZIRAL d.o.o. Mostar u iznosu od 268.000,00 KM
d) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu ZVRKO d.o.o. Travnik u iznosu od 200.000,00 KM
e) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu UNIS GINEX d.d. Goražde u iznosu od 300.000,00 KM
f) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu HANO d.o.o. Sarajevo u iznosu od 600.000,00 KM
g) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu privrednom društvu DELIBAŠIĆ POLIURETANI d.o.o. Kakanj u iznosu od 514.247,00 KM
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“
19. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa
20. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje jednog putničkog motornog vozila Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
21. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
22. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.9.2015-30.11.2015. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 1.10-20.12.2015, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija o provođenju Odluke V. broj:1737/2015 od 16.12.2015. godine (razvrstavanje regionalne ceste R-424 Mostar-Čitluk-Tromeđa-Ljubuški-Teskera-Crveni Grm), s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o inicijativi za naplatom dijela klirinškog duga putem isporuke pružne mehanizacije za potrebe JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija o davanju saglasnosti za izmjenu Ugovora o sindiciranom dugoročnom kreditu sa valutnom klauzlom broj: 19000555-DK-1/10 od 01.11.2010. godine, s Prijedlogom odluke i Nacrtom odluke
28. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 07/1-23-1083/15 od 12.1.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj: 07/1-23-15/16 od 8.1.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog zaključka u vezi sa Zahtjevom Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za finansijsku provjeru poslovanja EKOPAK Operator sistema
31. Informacija o kadrovskoj problematici u Federalnom ministarstvu trgovine, s Prijedlogom zaključka
32. Informacija Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
33. Informacija o kadrovskoj problematici u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
a) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke za zaključivanje ugovora o djelu
34. Informacija o kadrovskoj problematici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o potrebi prijema novih uposlenika u Agenciji za vodno područje rijeke Save Sarajevo i Agenciji za vodno područje Jadranskog mora Mostar, s Prijedlogom zaključka
36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu na određeno vrijeme
37. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu
38. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za zapošljavanje 19 uposlenika i za zaključivanje ugovora o djelu
39. Prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje tri ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu kulture i sporta
41. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo za zaključivanje ugovora o djelu
42. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije
43. Informacija o provedbi Rješenja o mjeri osiguranja Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 0 Rs 449891 15 Rsž 2 od 17.11.2015. godine
44. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
45. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za prijem državnih službenika i namještenika za zaključivanje ugovora o djelu
46. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti generalnog direktora Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehniku i procese pravnog prethodnika, privrednom društvu Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
c) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti Uprave Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo
47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE