26. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.01.2016.
Dnevni red

 Dnevni red:

1. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dionièkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti èlanova Uprave Dionièkog društva BH TELECOM Sarajevo

b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Dionièkog društva BH TELECOM Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti èlanova Uprave Dionièkog društva BH TELECOM Sarajevo

Ponedjeljak,
25. septembar 2017.
 
ARHIVA