32. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 09.11.2007.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 31. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Dokument okvirnog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2010. godine;
 3. Prednacrt budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 4. Operativni plan rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 5. Prednacrt zakona o izvršenju budžeta FBiH za 2008. godinu;
 6. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba;
 7. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o napuštenim stanovima;
 8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 9. Prednacrt zakona o poticajima za razvoj područja posebne zaštite i brdsko-planinskih područja na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine za kredit Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat putne infrastrukture i bezbjednosti i Informacija o kreditu Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Projekat putne infrastrukture i bezbjednosti;
 11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine;
 12. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta tehničke asistencije za socijalno osiguranje (SITAP), za II kvartal 2007. godine;
 13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za sufinansiranje Projekta IFAD 562 BA, za IV kvartal 2007. godine;
 14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Kazneno-popravnim zavodima;
 15. Prijedlog odluke o prodaji državnog kapitala u preduzeću „ŠIPAD EXPORT-IMPORT“ d.d. Sarajevo;
 16. Izvještaj o izvršenju Budžeta-Proračuna Federacije BiH za period januar/siječanj – septembar/rujan 2007. godine;
 17. Informacija o toku postupka pokrenutog po zahtjevu tužitelja ALAS IB AG iz Republike Austrije protiv Države Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim centrom za rješavanje sporova u investicijama ICSID New York sa Prijedlogom zaključaka;
 18. Analiza rada Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 19. Podaci o toku likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine;
 20. Informacija o aktivnostima o izvršavanju obaveza iz Ugovora o učešću u BH Steel Željezara Zenica d.o.o. putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela sa i između Vlade Federacije BiH, Kuwait Consulting and Investment Co. BH Steel Željezara Zenica i LNM Holdings N.V od 16.08.2004.godine i prijedlog narednih mjera;
 21. Informacija o problemu nelikvidnosti zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH sa Prijedlogom zaključaka;
 22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
 23. Prijedlog Aneksa broj 2. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Aluminija d.d. Mostar;
 24. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane;
 25. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava «Transfer za raseljena i izbjegla lica» utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
 26. Izvještaj o odabiru korisnika sredstava «Transfera za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta» za 2007. godinu sa Prijedlogom zaključka.

 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE